Kontakt

Zajazd Jurajski

Podlesice 1
42-425 Kroczyce, k. Zawiercie

tel. (34) 315 21 75
tel. kom. 508 78 68 61
tel. kom. 509 69 19 00

                                                               tel.kom. 504 91 90 28

 

e-mail:zajazd@zajazdjurajski.pl

 

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 15 nowych miejsc w żłobku Katilandia w Zawierciu” numer WND-RPSL.08.01.03-24-028H/18 realizowany przez  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Katilandia” Katarzyna Tylko.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy  dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego  dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat konkurs

 

Termin realizacji projektu: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Cel: zwiększenie w latach 2019 – 2021 dostępności miejsc żłobkowych w gminie Zawiercie poprzez utworzenie nowych miejsc w żłobku „Katilandia” dla 15 dzieci (w tym z niepełnosprawnościami).

W wyniku realizacji projektu:

– zostanie utworzonych 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

– wsparciem w programie objętych zostanie 30 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (15 kobiet i 15 mężczyzn),

Wartość projektu:  480 718,75 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   408 610,93 PLN

 
 
Skip to content